W obecnych czasach, niemal każda dziedzina życia i gospodarki podlega informatyzacji. Komputery i Internet stały się nieodłącznym elementem naszej egzystencji. Niemal na każdym etapie życia, w każdej chwili stykamy się pośrednio lub bezpośrednio z technologiami informatycznymi

 

Tak szeroki zakres informatyzacji nie mógł pominąć dziedziny takiej, jak szeroko pojęta terapeutyka.
W domyśle zasadniczym, celem informatyki jest poprawianie komfortu naszego życia wszędzie tam gdzie mamy do czynienia z obróbką danych i informacji a więc zasadniczo w każdej dziedzinie naszego życia.


Wraz z poszerzającym się obszarem zastosowań komputerów a także dzięki rosnących ich możliwościom, pojawiły się nowe dziedziny w których wykorzystanie informatyki stało się możliwe.

 

Taką dziedziną niewątpliwie jest szeroko rozumiany obszar wspomagania rozwoju. Wyzwaniem w przypadku oprogramowania terapeutycznego jest właściwe zrównoważenie takich czynników jak przydatność i skuteczność w terapii oraz jednoczesna atrakcyjność dla, często bardzo młodego, pacjenta.

terapia dzieci

 

Właśnie tej specyficznej niszy, jaką jest oprogramowanie terapeutyczne poświęcona jest ta strona.

Pierwszą z naszych intencji jest, aby była ona swoistym przewodnikiem dla specjalistów z dziedziny diagnozy i terapii pedagogicznej po rynku przeznaczonych dla nich produktów informatycznych.

Drugą natomiast przekonanie odwiedzającego że oprogramowanie terapeutyczne nie jest jedynie dodatkiem czy „zabawką”, lecz pełnowartościowym narzędziem terapii obudowanym w solidne podstawy naukowe.


Trzecią zaś intencją, jest uświadomienie Państwa o zaletach i możliwościach, jakie niesie zastosowanie multimedialnych narzędzi terapeutycznych.

 

Rynek oprogramowania terapeutycznego zawiera dużą ilość produktów o zróżnicowanych możliwościach, złożoności, przeznaczeniu, co  niejednokrotnie skutkuje "zagubieniem" potencjalnego klienta w gąszczu opcji wyboru.

 

Zasadniczo, rynek programów terapeutycznych skupia się w dużej mierze wokół produktów mających za zadanie wspomagać terapię następujących przypadłości:

  • Wady wymowy – przede wszystkim u dzieci.

  • Dysleksja

  • Dyskalkulia

  • Zaburzenia poznawczo-rozwojowe o różnym stopniu nasilenia.

Należy przywołać także zbliżone funkcjonalnie oprogramowanie do diagnozy pedagogicznej, które pokrywa takie obszary diagnostyki pedagogicznej jak:

  • Gotowość szkolna dziecka w wieku przedszkolnym.

  • Diagnoza trudności z u nauce dzieci w wieku gimnazjalnym.

Wykażemy także, iż zastosowanie technologii multimedialnych odnalazło swoje zastosowanie nawet w przypadku diagnozy oraz terapii czysto fizycznych zaburzeń, jak na przykład wady postawy.

Produkty informatyczne wspierające terapie zaburzeń u dzieci nie ograniczają się jedynie do oprogramowania. Część przedstawionych na tej stronie produktów zawiera także rozwiązania sprzętowe współpracujące  z odpowiednim oprogramowaniem terapeutycznym.


Takie sprzętowe rozszerzenia  umożliwiają właściwy dla danego typu terapii rodzaj interakcji pomiędzy pacjentem a oprogramowaniem.
Dzięki zgromadzonym na tej stronie informacjom, odwiedzający będzie miał okazje poznać czym przykładowo są interfejs foniczny, cyfrowy korektor mowy i jaka jest ich rola w terapii logopedycznej z wykorzystaniem pakietu eduSensus Logopedia.

Liczymy, że informacje, które zostały przedstawione na tej stronie z przyczynią się do dobrego zapoznania się z rynkiem multimedialnego oprogramowania terapeutycznego, jak również ułatwią dokonanie właściwego wyboru na ewentualność zakupu oprogramowania do diagnozy bądź terapii.

 

POWRÓT

 

 Logowanie