Dysleksja jest to rodzaj zaburzenia w normie intelektualnej, które objawia się aż u 10% społeczeństwa, specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania.

Dysfunkcje u dyslektyków wynikają przeważnie z zaburzeń funkcji wzrokowych, słuchowych lub też integracji tych procesów. Niezdiagnozowana dysleksja przechodzi w stan rozwojowy i w przyszłości staje się źródłem niepowodzeń oraz znacząco wpływa na niską samoocenę. Fachowe i dość wczesne wsparcie psychologów i pedagogów, może pomóc wyłapać wśród drugo- i trzecioklasistów szkoły podstawowej, dzieci z grupy ryzyka dysleksji.

Uczestnictwo w terapii pedagogicznej ma stanowić dla dzieci szansę w stymulacji funkcji poznawczych oraz rozwijać ogólny poziom intelektualny. Niestymulowana odpowiednio dysleksja może powodować nie tylko trudności w nauce czytania i pisania, ale być przyczyną niepowodzeń w nauce geografii, geometrii, rysowania, języków obcych, powodować obniżenie sprawności ruchowej. Do negatywnych skutków dysleksji należą także problemy z koncentracją uwagi, trudnościami w zapamiętywaniu a także wolne tempo pracy, co staje się uciążliwe w wykonywaniu codziennych czynności. Intensywne ćwiczenia korekcyjno- kompensacyjne, przeprowadzane z dyslektykami w poradni psychologiczno- pedagogicznej czy też na terenie szkoły, mają kluczowe znaczenie w dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia. Już na jak najwcześniejszym etapie edukacji powinno nastąpić rozpoznanie ryzyka dysleksji u dziecka.

W dostosowaniu do potrzeb terapii pedagogicznej sztab specjalistów, dwóch różnych producentów, w dziedzinie dysleksji stworzył programy komputerowe wspomagające diagnozę a następnie proces terapeutyczny u uczniów. Programy stanowią  wspaniałe narzędzie usprawniające pracę samego terapeuty, oferując mu korzystanie z aplikacji zarządzającej, przydatnych dokumentów oraz zapisywania wszelkich danych i drukowanie kart pracy do wykonywania ćwiczeń poza stanowiskiem komputerowym. Programy różnią się jedynie szatą graficzną oraz konstrukcją zastosowanych ćwiczeń terapeutycznych. Przyjrzyjmy się zatem bliżej dwóm propozycjom:

 

 • Edusensus  Dysleksja

 • Eduterapeutica Dysleksja

 

Edusensus Dysleksja- producenta Young Digital Planet, składa się z Części I i Części II.

ydp dysleksja

 

 

Część I - zawiera dwie aplikacje:

 • Oceny ryzyka dysleksji

 • Litery

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena ryzyka dysleksji ma ułatwić osobom odpowiedzialnym za zajęcia kompensacyjno- wyrównawcze, przesiewowe badanie u dzieci i wychwycić te które przejawiają ryzyko wystąpienia dysleksji.
Za pomocą zestawu prób diagnostycznych, którymi sią interaktywne ćwiczenia powiązane z 21 stwierdzeniami opartymi o Skalę Ryzyka Dysleksji, można przeprowadzić pełną diagnozę rozwoju dziecka w zakresie czytania i pisania.
Punktem wyjścia do dalszej terapii jest otrzymany wynik diagnozy, który jest przedstawiony w formie profilu dziecka i jego przekroju przez poszczególne sfery intelektualne.

Dodatkowo program serii Edusensus zawiera „Próbę czytania dla dzieci 7-letnich”, pomaga ona terapeucie w ocenie tempa i techniki czytania oraz poziomu zrozumienia przeczytanego przez dziecko tekstu.

Litery nie tylko stanowią ciekawą naukę pisowni liter ale za pomocą zilustrowanej formy ułatwiają zapamiętywanie liter. Przewodnikiem dziecka po programie jest piesek Leon, który za dobrze wykonane zadanie kiwa głową z uznaniem. Oprócz tego pojawia się pochwała w formie dźwiękowej. Zestaw interaktywnych materiałów programu Edusensus, znakomicie stymuluje u dyslektyka koordynację wielozmysłową na poziomie wzrokowym, słuchowym i ruchowym, rozwija u najmłodszych spostrzegawczość i zdolność logicznego myślenia. W wykorzystaniu terapii nie chodzi przecież o mechaniczne rozwiązywanie ćwiczeń a naukę poprzez zabawę i twórczy udział dziecka w wykonywaniu kolejnych zadań. Utrwalanie podstawowych wiadomości nauki języka polskiego w formie zabawy zapewniają: gra utrwalająca „ Orto-cyrk”, „przymierzalnia” reguł ortograficznych i obrót liter grafopodobnych.

Część II- składa się również z dwóch aplikacji:

 • Oceny przyczyn trudności  w nauce czytania i pisania

 • Trening słuchania, czytania i pisania

Ocena przyczyn trudności w nauce czytania i pisania, jest zestawem zadań do kompleksowej diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u dzieci w wieku 8 lat. Badanie ma służyć wszechstronnej ocenie dziecka w zakresie funkcji percepcyjno-motorycznych. Profesjonalna dokumentacja badania jest automatycznie generowana przez program, jednakże istnieje również możliwość wykorzystywania tradycyjnych form takich jak wywiad z dzieckiem lub rodzicem.

Trening słuchania, czytania i pisania jak sama nazwa wskazuje, stanowi wysokiej jakości źródło materiałów multimedialnych, do pracy indywidualnej jak też grupowej, z dzieckiem we wczesnym wieku szkolnym. Zadania w atrakcyjny sposób, mają wpływać na poprawę funkcji percepcyjno-motorycznych u dzieci, doskonalić umiejętność czytania i pisania a także kształtować świadomość ortograficzną.

Obie części programu Edusensus Dysleksja można wykorzystywać również w całościowym pakiecie profesjonalnym, który zawiera wszystkie 4 w/w i opisane aplikacje.

 

Eduterapeutica Dysleksja- produkt firmy PWN,

pwn dysleksja

stanowi zintegrowany zestaw do diagnozy i terapii zaburzeń dysleksji. Program opiera się na ćwiczeniach o zróżnicowanym poziomie trudności przez łatwy, średni i trudny. Praca z wyrazami i zadaniami umożliwia dzieciom naukę od najprostszych struktur poznawania głosek i sylab do budowania całych zdań. Za pomocą dołączonych do programu historyjek dzieci sprawdzają poziom zrozumienia przeczytanego tekstu a następnie rozwiązują zadania pisowni tekstu z pamięci i ze słuchu. Całość programu dzieli się na diagnozę i terapię. Oczywiście także dostępna jest aplikacja terapeuty jako baza zarządzająca, z możliwością archiwizowania danych i drukowania przydatnych dokumentów.

Diagnoza- w programie Eduterapeutica Dysleksja obejmuje w programie podział na 4 funkcje poznawcze. Badanie diagnostyczne następuje w sferze językowej, wzrokowej, odpowiada za kształtowanie pamięci i myślenia. Chodzi tu głównie o taką konstrukcję zadań, która ocenia u dziecka automatyzację języka, rymy, sylaby, spostrzegawczość, kategoryzowanie, logiczne myślenie.

Terapia- zawiera ćwiczenia oparte na metodzie 18 struktur, które dążą do poprawiania u dzieci umiejętności analizy i syntezy wyrazów. Dziecko musi nauczyć się uzupełniać w ćwiczeniach brakujące litery i sylaby, następnie dzielić wyrazy na sylaby, oddzielać słowa od siebie i wreszcie budować zdania proste i złożone. Dziecko korzystające z programu Eduterapeutica Dysleksja krok po kroku poszerza i utrwala swoje umiejętności z zakresu nauki czytania i pisania.

 

 

Porównanie pakietów terapeutycznych

KRYTERIA PORÓWNAWCZE

EDUSENSUS DYSLEKSJA

EDUTERAPEUTICA DYSLEKSJA

Zakres dokonywanej diagnozy

 Diagnoza 1 dysfunkcji tylko i wyłącznie problemów z nauką czytania i pisania,  kształtowanie świadomości ortograficznej

 Diagnoza 3 dysfunkcji, oprócz wad dysleksji wstępna diagnoza oceny gotowości szkolnej oraz dyskalkulii

Aplikacja terapeuty

 Do każdego programu serii Edusensus  aplikacja terapeuty  wbudowana jest osobno i nie współdziała z pozostałymi

Aplikacja terapeuty działa z każdym jednym programem serii Eduterapeutica

Wymagania systemowe

 MS Windows/ XP/ 7

 MS Windows/ XP/ 7 oraz MacOS 10.5 lub nowszy

Prowadzenie zajęć

 Praca indywidualna lub grupowa

 Zalecana praca zindywidualizowana

Zalecany zakres wiekowy dziecka poddawanego diagnozie dysleksji

 Ocena dziecka w wieku 6-10 lat

 Ocena dziecka w wieku 5-9 lat

Tradycyjne pomoce dodatkowe

 • Ilustrowana książeczka z wierszykami „Polska od A do Z”
 • Zestaw pocztówek ortograficznych
 • Dyplomy, naklejki
 • Notes na biurko
 • Kolorowe szkiełka
 • Kolorowe naklejki
 • Wskazówki dla opiekunów do wydruku
 • Karty pracy do wydruku

Dodatkowe narzędzia programowe

  Płyty do ćwiczeń płynnego czytania:

 • „Gimnastyka oka czytelnika”
 • „Śpiewanie na ekranie”

 Brak

Ilość ćwiczeń

 Brak informacji

  330 ćwiczeń

Ilość kart pracy do wydruku

 Do każdego ćwiczenia dostępna jest karta pracy

 137 kart pracy

Współpraca programu z e-dziennikiem

 Brak informacji

 Tak, istnieje możliwość importu danych z e-dziennika do aplikacji terapeuty

Ilość stanowisk komputerowych

 Wersja 1 stanowiskowa

Dostępna wersja 1 stanowiskowa lub też wersja sieciowa na 10 lub 20 stanowisk komputerowych

Możliwość dokonywania zmian w programie

Udogodnienia percepcyjne, możliwość powiększania czcionki, zmiany koloru tła, powiększanie obrazków, wielokrotne odtwarzanie poleceń z głośnika

Sztywna konstrukcja programu, nie można dokonywać zmian

Zestaw przydatnych dokumentów, archiwizowanie, możliwość drukowania

tak

tak

Tworzenie bazy zarządzającej uczniami

tak

tak

Współpraca z tablicą interaktywną

?

tak

Kreator zajęć

tak

nie

Śledzenie postępów terapii

tak

tak

Polecenia do zadania

Głos kobiecy

Głos kobiecy

Możliwość pokazania prawidłowych odpowiedzi

tak

nie

Przycisk cofający wykonanie ćwiczenia

tak

nie

Forma poleceń dźwiękowych

 • Odtwarzanie z głośnika
 • Polecenie w formie napisu
 • Odtwarzanie z głośnika
 • Polecenie w formie napisu

System motywacyjny

 Jednoraki- dźwiękowy

 Jednoraki- dźwiękowy

 

POWRÓT

 Logowanie