Przyglądając się ilości dostępnych na rynku produktów adresowanych do terapii zaburzeń mowy, można z całą pewnością stwierdzić, że oprogramowanie do terapii logopedycznej stanowi dominujący segment rynku. Każdy ze wspomnianych na tej stronie producentów posiada w swojej ofercie oprogramowanie, które swoją funkcjonalnością pokrywa zarówno kompleksowo, jak i częściowo terapię logopedyczną. Kompleksowe ujęcie aspektów diagnozy i terapii sprawia, że niektóre produkty (w szczególności te dystrybuowane w pakietach). Stanowić mogą zasadnicze narzędzie terapii logopedycznej.

 

PWN –  W swojej ofercie posiada dwa rozbudowane pakiety:

eduterapeutica logopedia

 

  • Eduterpaeutica Podstawowa
  • Eduterapeutica Poszerzona.

Poza wymienionymi profesjonalnymi pakietami, PWN posiada w ofercie oprogramowanie mające za zadanie jedynie wspierać terapię: przykładowo PWN Jąkanie, PWN Wyraźne R, PWN Dźwięczność, PWN Seplenienie.

 

 

 

 

 

Young Digital Planet - Posiada zdecydowanie najobszerniejszą ofertę programów logopedycznych z pośród prezentowanych na tej stronie.

W ofercie obecne są aż trzy pakiety:

ydp logopedia

 

  • Edusensus Logopedia Pakiet Podstawowy,

  • Edusensus LogopediaPakiet Poszerzony

  • Edusensus Logopedia Pakiet GOLD.  

 

Aż trzy profesjonalne pakiety uzupełnia szeroka gama multimedialnych narzędzi wspomagających terapię: Logo-Gry, Zabawy Słowem, Mówiące Obrazki, oraz Logorytmika oraz Obrazkowy Słownik Tematyczny.

 

 

 

Pakiety Logopedyczne obu producentów posiadają szereg cech wspólnych. Pierwszą wspólną cechą porównywanych pakietów jest ich kwalifikacja jako produkt medyczny. Rzeczą  od początku  przykuwającą uwagę jest  ich wariantowość – podział na pakiety podstawowe i rozszerzone. Same pakiety pod względem zawartości są do siebie zbliżone.
Pakiety Logopedyczne obu producentów podzielone zostały na moduły. Każdy z pakietów wyposażony został we własny moduł zarządzający – czyli aplikację która pozwala na rejestrację pacjentów, prowadzenie dokumentacji przebiegu terapii, jak również koordynację wizyt.

 

Obaj producenci proponują moduły zawierające interaktywne zadania diagnostyczne, oraz ćwiczenia wykorzystujące multimedialne techniki prezentacji oraz interakcji. Podstawową formą ćwiczeń logopedycznych są różnego rodzaju interaktywne ekrany, których zawartość odpowiednio reaguje na dźwięki – programy rozpoznają wysokość, głośność, czas trwania, barwę dźwięku, a nawet głoski. Ćwiczenia multimedialne

 

W obu przypadkach moduły konkurencyjnych pakietów wyposażone są w zasób możliwych do wydrukowania kart pracy. Zawartość terapeutyczna podstawowych wariantów pakietów Edusensus Logopedia i Eduterapeutica Logopedia  jest analogiczna – są one wyposażone w moduły pokrywające następujące obszary terapii logopedycznej: szereg ciszący, szereg syczący, szereg szumiący, różnicowanie szeregów, oraz terapia wymowy głoski „r”.

W przypadku poszerzonych pakietów obu producentów zawartość terapeutyczna jest wzbogacona o moduły odpowiadające za terapię jąkania, mowę bezdźwięczną oraz słuchu fonemowego. W tym momencie ujawnia się różnica w zawartości obu poszerzonych pakietów:
 Eduterapeutica Logopedia Pakiet Rozszerzony posiada moduł terapii mowy głosek tylnojęzykowych, który w przypadku serii eduSensus pojawia się dopiero w Logopedii Pakiet GOLD.

Z kolei przewagą Poszerzonego pakietu eduSensus Logopedia jest rozszerzony moduł  terapii głosek „r” oraz „l’ , którego odpowiednika w produkcie PWN próżno szukać. Zasadniczą różnicę pomiędzy pakietami obu producentów stanowi ich ilość – seria logopedycznych produktów eduSensus została wzmocniona przez wprowadzenie produktu, jakim jest Logopedia Pakiet GOLD, który zawiera brakujący wcześniej moduł terapii wymowy głosek tylnojęzykowych, oraz dodatkowo wprowadza moduł „Trening Logopedyczny”.  

Nowy moduł skupia się na wstępnym etapie terapii – jego zawartość opiera się na ćwiczeniach oddechowych, fonacyjnych oraz ćwiczeniu narządów artykulacyjnych. W  samej kwestii różnicowania modułów w pakietach, również można doszukać się różnicy – Pakiety Rozszerzony PWN różni się od Podstawowego po prostu obecnością dodatkowych modułów.

Pakiet Poszerzony YDP, oprócz  dodatkowych modułów, zawiera moduły z wersji podstawowej w wersjach z powiększonym zasobem ćwiczeń, ekranów interaktywnych oraz kart pracy. Zasadniczą różnicą w zawartości popularnych pakietów logopedycznych jest obecność sprzętowego narzędzia logopedycznego - Interfejs Foniczny eduSensus. 

Różnicą godną podkreślenia jest coś, co można określić mianem „skalowalności” produktów. O ile pakiety logopedyczne Eduterapeutica są w zasadzie jednolitymi produktami, tak poszczególne części pakietów eduSensus Logopedia można nabyć osobno. Jest to o tyle wygodne i opłacalne,  iż nie trzeba ponosić kosztów zakupu kompletnego pakietu rozszerzonego, jeżeli interesuje nas tylko jeden moduł wchodzący w jego skład.
 

Za przewagę programów Eduterapeutica Logopedia można uznać z kolei możliwość instalacji na wielu stanowiskach. W przypadku produktów PWN istnieją licencje dziesięcio-   a nawet dwudziesto- stanowiskowe. Takiego udogodnienia narzędzia logopedyczne z serii eduSensus nie posiadają. Za niewątpliwą zaletę i ukłon w stronę szkół można uznać licencje wielostanowiskowe pakietów Eduterapeutica – dostępne są wersje 10- a nawet 20- stanowiskowe.

 

Kończąc porównanie  pakietów logopedycznych obu producentów warto wspomnieć o wszelkich załączanych dodatkach.  Do pakietów PWN załączane są słuchawki z mikrofonem, oraz oprogramowanie do ich kalibracji, poradnik terapeuty, ćwiczenia do wydruku. Dodatkowe elementy załączane w pakietach eduSensus Logopedia to m. in. przewodnik metodyczny, słuchawki , mikrofon,   wspomniany interfejs foniczny, książeczka z labiogramami oraz karty i naklejki dla małego pacjenta.

 

Z kategorii produktów wspierających terapię logopedyczną, nie sposób pominąć oprogramowania firmy Komlogo. Przyjmując kryteria względem których porównano serie Eduterapeutica Logopedia oraz Edusensus Logopedia, produkty terapeutyczne Komlogo można zaliczyć jako narzędzia  mające na celu wspomaganie, lub urozmaicenie  terapii.
Oferowane są dwie serie: „Logopedyczne zabawy”, oraz  „Logo-obrazki”. Pierwsza z nich, podzielona jest na 7 części, z których każda odpowiada jednemu z obszarów terapii logopedycznej: Szereg ciszący, szereg syczący, szereg ciszący, głoski „j, l, r”, mowa bezdźwięczna,  różnicowanie szeregów, słuch fonemowy. Interesującymi produktami są składniki trzyczęściowej serii „Logo-Obrazki”.
Składniki tej serii dotyczą takich aspektów terapii jak: sygmatyzm, rotacyzm oraz mowa bezdźwięczna.
Tym co wyróżnia serię „Logo-Obrazki” jest zawarcie w ćwiczeniach logopedycznych elementów stymulujących rozwój dziecka w aspekcie logicznego myślenia, a także umiejętności matematycznych.
Multimedialna zawartość w produktach Komlogo skierowanych do terapii dzieci, spełnia rolę w przeważającym stopniu motywacyjną, niż bezpośrednio terapeutyczną  – możliwości dźwiękowej interakcji  z oprogramowaniem są ograniczone, w porównaniu do aplikacji logopedycznych YDP, bądź PWN.

 

To, co zdecydowanie wyróżnia Komlogo ponad wszystkie wspomniane na tej stronie produkty jest oprogramowanie do terapii logopedycznej osób dorosłych. Produkty takie jak: Multimedialna Rehabilitacja Afazji, oraz seria Praksja dostępne są w zarówno wersjach „gabinetowych” jako kompletne narzędzie terapeutyczne, oraz „domowych” jako oprogramowanie wspierające terapię.

Trzeba zaznaczyć że opisywane oprogramowanie, oprócz innej grupy docelowej pacjentów przeznaczone jest terapii zaburzeń mowy mających źródło w innego typu przypadłościach. Oprogramowanie terapeutyczne Komlogo adresowane jest do terapii osób dotkniętych takimi przypadłościami jak: afazja, dysartia, porażenie nerwów twarzowych, oraz narządów emisji głosu. 
Według tych wymienionych przypadłości podzielone są produkty z serii „Komlogo Praksja”. Każdy jej składnik zawiera zestaw od 180 do 350 ćwiczeń specyficznych dla terapii  pokrywanego przez dany program schorzenia. Zarówno Multimedialna Rehabilitacja Afazji jak i składniki serii Praksja posiadają kwalifikację produktu medycznego.

 

Porównanie i rozkład zawartości terapeutycznej opisanych programów obrazuje następująca tabela:

CZĘŚĆ YDP eduSensus PWN Eduterapeutica KOMLOGO

Szereg

syczący
Pakiet podstawowy Wersja podstawowa Logopedyczne Zabawy I

Szereg

ciszący
Pakiet podstawowy Wersja podstawowa Logopedyczne Zabawy II

Szereg

szumiący
Pakiet podstawowy Wersja podstawowa Logopedyczne Zabawy III

Różnicowanie

szeregów

Pakiet podstawowy Wersja podstawowa Logopedyczne Zabawy VI

Głoska R

Pakiet podstawowy Wersja podstawowa Logopedyczne Zabawy IV

Jąkanie

Pakiet rozszerzony Wersja rozszerzona BRAK

Słuch

Fonemowy
Pakiet rozszerzony Wersja rozszerzona Logopedyczne Zabawy VII

Mowa

Bezdźwięczna
Pakiet rozszerzony Wersja rozszerzona Logopedyczne Zabawy V

Głoski

Tylnojęzykowe
Pakiet GOLD Wersja rozszerzona BRAK

 

Rozważając nabycie oprogramowania do terapii logopedycznej, trzeba, dokładnie określić kto będzie jego docelowym użytkownikiem, jaką rolę będzie odgrywać w realizacji procesów (w tym przypadku procesu terapeutycznego),  oraz to gdzie będzie wykorzystywane. Terapeuci specjalizujący się w rehabilitacji zdolności komunikacyjnych u osób dorosłych z pewnością docenią oprogramowanie Komlogo Multimedialna Rehabilitacja Afazji, oraz serię Praksja.
Dla szkół i przedszkoli, ze względu na wielostanowiskowe licencje najkorzystniejsze będzie zastosowanie któregoś z pakietów Eduterapeutica Logopedia. Jeżeli poszukuje się dobrego narzędzia terapii dla gabinetu logopedycznego warto rozważyć pakiety eduSensus.
Dla terapeutów nadal skłaniających się ku tradycyjnym metodom terapii, lecz pragnących urozmaicić  młodemu pacjentowi jej przebieg warto zwrócić uwagę na serie „Logopedyczne Zabawy”, „Logo-Obrazki” Komlogo, lub Logo-Gry, Mówiące Obrazki z serii eduSensus.
Wszystkich pragnących skorygować stwierdzone wady wymowy o relatywnie niewielkim nasileniu zainteresować powinny produkty PWN takie jak: Jąkanie, Dźwięczność, Wyraźne R oraz Seplenienie.

 

POWRÓT

 Logowanie